กำหนดการสอบวัด สมรรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

🔴กำหนดการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
🟢กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 64
🟠กำหนดการสอบ : วันที่ 21 – 21 สิงหาคม 2564
✅วันที่ 21 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00-11.00 น.
– คณะครุศาสตร์
– วิทยาลัยการดนตรี
เวลา 14.00-15.00 น.
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– นศ.ภาคพิเศษทุกคณะ
✅วันที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00-11.00 น.
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
เวลา 14.00 -15.00 น.
❗️หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตร ค.บ. เข้าสอบตามรอบเวลาของคณะที่สังกัด
🟩การเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบสอบ
1) การเข้าสอบ สามารถสอบด้วย คอมพิวเตอร์ /Smart Phone / Tablet
2) ควรใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าระบบสอบ
3) ควรพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าระบบสอบโดยตรงที่ Web Browser ไม่แนะนำให้กดลิงค์จาก Line หรือ Facebook
4) อย่าลืมเปิดการแสดง Pop up message ใน Web Browser ก่อนเข้าระบบสอบ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th
5) ควรจดจำชื่อเว็บไซต์สำหรับเข้าสอบ dl.bsru.ac.th
6) การเข้าสู่ระบบสอบ ใช้ Username/Password เดียวกับระบบ MIS
7) ก่อนถึงกำหนดการสอบ ควรลอง Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบการเข้าระบบ และ ชุดข้อสอบที่ได้รับ
📢🔴✅✅
การเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับเข้าสอบ
  • การเข้าสอบด้วย Smart Phone  iOs / Android
  • การเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์