วิธีการเข้าเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

การเข้าศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

การเข้าศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สามารถเข้าเรียนได้ หลากหลายอุปกรณ์ ดังนี้

 • คอมพิวเตอร์
 • โทรศัพท์ Smart Phone
 • Tablet

การเข้าศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์

 1. เข้าเว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th
 2. คลิกเมนู “บทเรียนออนไลน์” ที่แถบด้านบน
 3. เข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
  1. ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสนักศึกษา 10 หลัก
  2. รหัสผ่าน : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
 4. คลิกเลือกเมนู Site home ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ
 5. เลื่อน Scroll bar ลงมาด้านล่าง คลิกปุ่ม Access  เพื่อเข้าสู่บทเรียน (หากพบปุ่ม Enrol me ให้กดเพื่อเข้าสู่บทเรียน) 

ในขั้นตอนที่ 4 -5 จะทำเพียงครั้งแรกที่เข้าสู่รายวิชาเท่านั้น

      6. หลังจากที่ลงทะเบียนเข้าสู่รายวิชาแล้ว นักศึกษาสามารถศึกษาบทเรียนได้ตามอัธยาศัย

การเข้าศึกษาผ่าน Smart Phone และ Tablet

 1. ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Moodle (รองรับทั้ง iOS และ Android)
 2. ทำตามขั้นตอนในภาพด้านล่าง
การเข้าเรียนด้วยคอมพิวเตอร์

การเข้าเรียนด้วย Smart Phone / Tablet