ตรวจสอบผลการสอบผลการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

📢 สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61 ภาคปกติ) 🔴เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการใช้งานระบบสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล ก่อนการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รอบที่ 1

📢สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 61 ภาคปกติ ทุกหลักสูตร) 🔴เข้าร่วมประชุมก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digita ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมนักศึ ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสอบวัดสมรรถะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 - ...
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสมัครสอบ

**ก่อนการสมัครสอบโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครให้ให้เข้าใจก่อนนะคะ คลิกเมนู “วิธีการสมัครสอบ**

วิธีการสมัครสอบ DL

วิธีการสมัครสอบ IC3

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบผลการสอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฏเป็นเพียงคะแนนที่ดึงมาจากเว็บไซต์ dlbaseline เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น

คะแนนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงถือเป็นการสิ้นสุดการสอบรอบที่ 1

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา