ขั้นตอนการสมัครสอบ IC3

สาขาวิชาที่สอบด้วยชุดข้อสอบ  IC3

  1. คอมพิวเตอร์ศึกษาหลักสูตร 5 ปี
  2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล้กทรอนิกส์
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
  6. วิทยาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้สอบ IC3

ปฏิทินการจัดสอบ

มี.ค. 63 – 10 เม.ย. 63  ผู้เข้าสอบลงทะเบียนสอบที่เว็บไซต์ http://www.arit.co.th/tpqi/code
15 เม.ย. 63  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่เว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th  ที่เมนู ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ 
เม.ย. 63 – 24 เม.ย. 63 ผู้สอบศึกษาเอกสารและแนวข้อสอบจากเว็บไซต์ dldc.bsru.ac.th ที่เมนู สื่อการสอน > IC3
25 -26 เม.ย. 63 สำนักคอมพิวเตอร์จัดสอบ ผู้เข้าสอบตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบก่อนการสอบ

 ขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1.เปิดเว็บบราวเซอร์ พิมพ์เว็บไซต์ http://www.arit.co.th/tpqi/code

2. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และ หมายเลขรหัสมหาวิทยาลัย (สอบถามจากสาขาวิชาที่สังกัด)

3. กดปุ่ม Submit