ตรวจสอบผลการสอบผลการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล หลักสูตร “Microsoft Power BI (ฉบับพื้นฐาน)

สำนักคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลักสูตร " ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางกำหนดการการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางกำหนดการสอบ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University การทดสอบท ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งช่องทางการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล” (Digital Literacy)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมหลักสูตร"ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล" (Digital Literacy)  สำหรับคณาจารย์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางกำหนดการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็น SMART University การใช้เท ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัล (DL) รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบทักษะดิจิทัล (DL) รอบที่ 3 กำหนดการทดสอบรอบ ...
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสมัครสอบ

**ก่อนการสมัครสอบโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครให้ให้เข้าใจก่อนนะคะ คลิกเมนู “วิธีการสมัครสอบ**

วิธีการสมัครสอบ DL

วิธีการสมัครสอบ IC3

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบผลการสอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฏเป็นเพียงคะแนนที่ดึงมาจากเว็บไซต์ dlbaseline เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น

คะแนนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงถือเป็นการสิ้นสุดการสอบรอบที่ 1

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา