กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล สำหรับผู้เข้าสอบด้วยชุดข้อสอบ DL

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่เว็บไซต์
dldc.bsru.ac.th
สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านในรอบที่ 1 จะมีกำหนดการ วันเวลา/อบรม แจ้งในการตรวจสอบผลคะแนนบนหน้าเว็บ

📢วิธีการเข้าห้องอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล (รอบที่ 2 ) ด้วยชุดข้อสอบ DL
#การอบรมผ่านแอพลิเคชัน Microsoft Teams

📍วิธีการเข้าห้องอบรมด้วย SmartPhone / Tablet
1. ดาวน์โหลด Application “Microsoft Teams” ผ่าน App Store / Play Store
2. เมื่อโหลดโปรแกรมเรียยร้อยแล้วให้ คลิกลิงค์ https://bit.ly/2XgOe84
3.คลิกเข้าร่วมการประชุม
4.หน้าเว็บต้องการเปิด Teams ให้เลือก “เปิด.
5.คลิกเข้าอบรม “เข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม”
6.กรอกรหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล จริง(เป็นภาษาอังกฤษ)
7.เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้รอผู้จัดประชุม Admid ยินยอมให้เข้าห้องประชุม

📍วิธีการเข้าห้องอบรมด้วยคอมพิวเตอร์
1.คัดลอกลิงค์ https://bit.ly/2XgOe84 วางบนเว็บบราวเซอร์ (IE/Chome)
2.คลิก Open Microsoft Teams
3.คลิก Join on web instead
4.คลิกปุ่ม Join now
5.คลิกเข้าอบรม “เข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชม”
6.กรอกรหัสนักศึกษา ชื่อ สกุล จริง(เป็นภาษาอังกฤษ)
7.เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้รอผู้จัดประชุม Admid ยินยอมให้เข้าห้องประชุม
————–