ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสุดท้าย)

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63 (ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 หรือผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบในรอบที่ 2 และ 3)
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 65
——————————————————-
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบเข้ารับการทดสอบ
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

——————————————————-

สถานที่สอบ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ห้อง 1055

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา