ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ
นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63 (ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 หรือผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบในรอบที่ 1)
นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง รหัส 65


กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบรอบที่ 1
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566

—-

กำหนดการสอบรอบที่ 2
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 1 หรือขาดสอบรอบที่ 1)
—–
กำหนดการสอบรอบที่ 3
(สำหรับผู้ไม่ผ่านการทดสอบรอบที่ 2)
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

**ผู้เข้าสอบรอบที่ 2-3 ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในวันที่ 14 ตุลาคม 2566

 

 

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบเข้ารับการทดสอบในรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ 21 ต.ค. 66

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ 22 ต.ค. 66

 

———————————————————

สถานที่สอบ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———————————————————