ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่3

📢 ประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดสอบทักษะดิจิทัล รอบที่ 3
สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 61) ภาคปกติ ที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564
(เฉพาะผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 – 2 ที่ผ่านมา)
.
🔹สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการทดสอบขอให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่
 
https://link.bsru.ac.th/ano
 
ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรอบที่ 3

 
—–
 
🔹#กำหนดการทดสอบ
📅วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
🕐เวลา 14.00 น.
(รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ สามารถทดสอบได้จากที่พักอาศัยของนักศึกษาได้)
 
———-
 
🔹สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบขอให้ท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิก MS Teams โดยการกดลิงค์นี้ เพือใช้สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
 
https://link.bsru.ac.th/ann
 
และเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ
📅ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
🕐เวลา 10.00 น.
🔹ผ่าน MS Teams