ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3)

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการทดสอบ IC3-2-2-2022 update 8-2-65

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 16.30 น.

ผ่าน Microsoft Teams

หรือคลิกลิงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

https://link.bsru.ac.th/ap2