ตรวจสอบผลการสอบผลการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัล (DL) รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้าสอบทักษะดิจิทัล (DL) รอบที่ 3 กำหนดการทดสอบรอบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบมาตรฐานสากล (IC3) รายชื่อผู้มีสิทธ์เข ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่3

📢 ประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดสอบทักษะดิจิทัล รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 61) ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กลุ่มเป้าหมายสำหรับการเข้าร่วมอบรม หลักครุศาสตร์บัณฑิต (รหัส 61/62) หลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) (ยกเว้นน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาทดสอบทักษะดิจิทัลด้วยชุดทดสอบทักษะดิจิทัลมาตราฐานสากล (IC3)

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 / หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 ----- สำหรับนักศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสมัครสอบ

**ก่อนการสมัครสอบโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครให้ให้เข้าใจก่อนนะคะ คลิกเมนู “วิธีการสมัครสอบ**

วิธีการสมัครสอบ DL

วิธีการสมัครสอบ IC3

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบผลการสอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฏเป็นเพียงคะแนนที่ดึงมาจากเว็บไซต์ dlbaseline เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น

คะแนนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงถือเป็นการสิ้นสุดการสอบรอบที่ 1

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา