ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และทดสอบวัดทักษะสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2567

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม และทดสอบวัดทักษะสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการโครงการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะด้านด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบสุดท้าย)

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63 (ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 หร ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63 (ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 หร ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 [รอบที่ 2]

กลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ นักศึกษาภาคปกติทุกหลักสูตร รหัส 63 (ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบในรอบที่ 1 หร ...
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการสมัครสอบ

**ก่อนการสมัครสอบโปรดอ่านขั้นตอนการสมัครให้ให้เข้าใจก่อนนะคะ คลิกเมนู “วิธีการสมัครสอบ**

วิธีการสมัครสอบ DL

วิธีการสมัครสอบ IC3

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตรวจสอบผลการสอบ

คลิกเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฏเป็นเพียงคะแนนที่ดึงมาจากเว็บไซต์ dlbaseline เพื่อใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น

คะแนนของนักศึกษาที่เข้าทดสอบต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งจึงถือเป็นการสิ้นสุดการสอบรอบที่ 1

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา